Letošní kácení ve Vyškově

Tento text informuje o kácení stromů ve Vyškově. A to v měsících únor, březen a květen.

Dne 16.02.2017 Městský úřad Vyškov, OŽP vydal oznámení o kácení tzv. II. etapy „Revitalizace Smetanových sadů“. V mimovegetačním období roku 2017/2018 bude Město Vyškov kácet: 1 ks  smrk ztepilý, 9 ks Břízy bílé, 4 ks Lípy srdčité, velkolisté a 1 ks  Javor mléč. Jedná se o vzrostlé a zdravé stromy.

Dne 16.02.2017 Městský úřad Vyškov, OŽP vydal rozhodnutí o kácení 1 jírovce madˇalu, 1 ks. Buku lesního a 4 borovic černých z důvodu výstavby zimního stadionu.

Dne 27.02.2017 Městský úřad Vyškov, OŽP vydal oznámení o kácení 1 smrku pichlavého v Nemocnici Vyškov, z důvodu proschnutí.

Dne 01.03.2017 vydal Městský úřad Vyškov, OŽP oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení 3 ks Javoru mléč, z důvodu, realizace projektu Autobusového nádraží Vyškov. Žadatelem je KRODOS servis a.s. Náhradní výsadba není uvedena konkrétně.

Dne 03.03.2017 Městský úřad Vyškov, OŽP vydal oznámení o kácení 2 Modřínů opadavých, kdy žadatelem je Mateřská škola Puškinova, Vyškov z důvodu nevzhlednosti, v těsné blízkosti je chodník a ohrožují bezpečnost.

Dne 10.03.2017 vydal Městský úřad Vyškov, OŽP oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení 1 ks Jasanu ztepilého, z důvodu, že hrozí zřícením. Žadatelem je ATIS Rentreal s.r.o. Firma provede náhradní výsadbu v počtu 10 ks zeravu. 

Dne 03.05.2017 Městský úřad Vyškov, OŽP vydal oznámení o kácení 5 ks Borovice černé , kdy žadatelem je Mateřská škola Dědická, Vyškov,  z důvodu plánované opravy fasády.

 

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Podání podnětu k zahájení řízení na podezření z poškození a ohrožování životního prostředí

Zelený Vyškov, spolek na ochranu životního prostředí a kulturního dědictví

IČ 04882857 zapsaný ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Brně pod spis.značkou: L 21412

adresa pro doručování: Hanácká 326/1 Vyškov PSČ 682 01

www.zelenyvyskov.cz

(dále jen Zelený Vyškov)

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát

Ing. Jiří Mikeš, ředitel

Lieberzeitova 748/16

Husovice

Brno 14

614 00

 

Vyškov dne  18.05.2017

Vážený pane řediteli, obracíme se na Vás ve věci:

Podání podnětu k zahájení řízení na podezření z poškození a ohrožování životního prostředí.

Zelený Vyškov, spolek, tímto podává podnět k zahájení řízení z moci úřední z poškození a ohrožování životního prostředí. Zelený Vyškov má důvodné podezření, že došlo k nevratnému stavu, kdy dne 17.05.2017 v dopoledních hodinách byly vysekány keře Pámelníku bílého ve výšce 1,20 m až 1,40 m v obci Vyškov-Předměstí  PSČ 682 01 ve vnitrobloku na Dukelské 10/12, 14/16, 15/17 a 11/13.  Pamelník bílý byl vysázen v pruzích o délce 1 blok panelového domu cca: 25 m x 1 m a 15 m x 1,5 m, 2 blok panelového domu: 20 m x 1,5 m 3 blok panelového domu: 50 m x 1,5 m. Výsek keřů byl proveden v době hnízdění ptáků a v keřích hnízdili nejrůznější druhy ptáků, nejvíce kosi a sýkorky. S největší pravděpodobností mláďata skončili v hromadách větví (viz fotodokumentace). Ve vnitrobloku probíhá revitalizace sídliště Dukelská II. etapa. O této revitalizaci se vědělo v dostatečném předstihu a výsek keřů měl být proveden v mimovegetačním období. Revitalizaci provádí firma Wagner, stavební, spol. s r.o., Křečkovská 90/49, PSČ 682 01. Tento postup je naprosto nepřijatelný v kulturní společnosti, považujeme ho za barbarský a jsme pobouřeni z takového jednání vůči přírodě a bezbranným tvorům.

 Zelený Vyškov dne 15.09.2016 podal na Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí žádost o poskytování informací dle ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. O rozsáhlém výseku křovin, přestože jsme o tyto informace požádali, jsme oznámení neobdrželi. Máme tedy za to, že nebyl dodržen zákonný postup ze strany Městského úřadu Vyškov, odboru životního prostředí.

Vážený pane řediteli, po zjištění stavu věci, zajištění důkazních prostředků a zpracování našeho podnětu, Vás žádáme o informování o výsledku šetření ve věci na naši e-mailovou adresu: zelenyvyskov@gmail.com, nebo na naši doručovací adresu spolku.

S pozdravem a přáním hezkého dne

RNDr. Ivan Novotný

statutární zástupce

Příloha: Fotodokumentace – kompletní na www.zelenyvyskov.cz

             Žádost o informace, kopie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář