Vydání povolení ke kácení dřevin VaK Vyškov

Zelený Vyškov převzal oznámení o kácení 14 borovic lesních a 2 smrků pichlavých, kdy žadatelem jsou Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Důvodem kácení je rozsáhlá přestavba areálu (knesl kynčl archtekti s.r.o.). Zelený Vyškov se připojil jako účastník řízení s tím, že souhlasí s rekonstrukcí stávajícího stavu, ale požadujeme, aby byly vysázeny i jehličnany, které produkují kyslík i v zimním období a nahradily by tak vzrostlé borovice.

Rubriky: Nezařazené, Zeleň ve Vyškově | Napsat komentář

Žádost o kácení javorů jasanolistých

Zelený Vyškov, spolek obdržel písemnost   „Oznámení o zahájení správního řízení“, kde Správa majetku města Vyškov žádá o kácení 2 Javorů jasanolistých, z toho jeden dvojkmen, z důvodu rekonstrukce plotu. Žadatel nedoložil fotodokumentaci, pouze nákres, ze kterého nevyplývá, zda je kácení nutné.

Zelený Vyškov, spolek se připojil jako účastník řízení a žádá doložit do spisu fotodokumentaci zde

Rubriky: Nezařazené, Zeleň ve Vyškově | Napsat komentář