Co se děje ve Vyškově…

Článek z Vyškovského deníku ke kácení v Marchanicích – čtěte zde.


Nové parkoviště a silnice zaberou zahrádky i chodník. Obyvatelé sepisují petici – čtěte zde


A opět se vracíme k pokáceným stromům u sportovišť – článek z Vyškovského deníku čtěte zde.

Zelený Vyškov převzal rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kterým zrušil a vrátil k projednání Městskému úřadu Vyškov, OŽP rozhodnutí ve věci již pokácených 32 ks dřevin Správou majetku města Vyškova za účelem rekonstrukce volejbalových, tenisových a beachvolejbalových kurtů ve sportovním areálu a dalších 10 ks dřevin, které byly SMM Vyškov pokáceny navíc, omylem.

Krajský úřad věc zhodnotil tak, že žadatel SMM Vyškova pokácel stromy protiprávně, za což mu byla Městským úřadem, OŽP uložena pokuta. Dále se v rozhodnutí uvádí, že rozhodnutí Městského úřadu Vyškov, OŽP vydal rozhodnutí vydal zcela v rozporu s právním názorem Ministerstva životního prostředí a dovolacího orgánu. Pokácení výše uvedených stromů nazval Krajský úřad jako nelegální. Rozhodnutí OŽP bylo vydáno v rozporu s právními předpisy a také s právním názorem odvolacího orgánu a trpí procesním pochybením.

Celé Rozhodnutí si můžete přečíst zde: SMM_VY,_tenisové_kurty


Ve Vyškovském deníku ze dne 14.5. 2016 se dočtete o kácení ve Marchanicích.


Minulý víkend 7.5. nám počasí přálo na naší další pořádané akci. Tentokrát se sázely stromy. Pan premiér Bohuslav Sobotka a předseda Zeleného Vyškova RNDr. Ivan Novotný zasadili u rybníku „Kačence“ dvě lípy srdčité. Doprovodný program obohatil náš předseda hrou na flétnu, a kolegové o botanický výklad k lípách. Na účastníky čekala naučná stezka o fauně, flóře a historii nejbližšího okolí rybníku a slosování o zajímavé knížky. Děkujeme panu premiérovi a všem účastníkům za jejich účast a zájem o zeleň. Velký dík patři i FAA za krásné lípy!
Členové SPOLKU ZELENÝ VYŠKOV

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Jaro přichází…

Společnost Lear Corporation Czech Republic, s.r.o. podala žádost o kácení břízy bělokoré s obvodem kmene 140 cm. Důvodem kácení je plánované rozšíření závodu. Zelený Vyškov souhlasí s kácením dřeviny, požaduje však, aby správní orgán uložil náhradní výsadbu a to včetně následné péče; aby bylo kácení povoleno po nabytí právní moci stavebního povolení ke stavbě plánovaného rozšíření závodu; aby kácení bylo provedeno v době vegetačního klidu a mimo dobu hnízdění ptáků.


Podali jsme odvolání proti rozhodnutí o povolení kácení aleje kaštanů v parku. Příslušný orgán ochrany přírody neuvádí a ani v řízení dostatečně neprokázal, v čem spatřuje závažnost důvodu pokácení uvedených dřevin. Správní orgán se nezabýval ani ornitologickým a entomologickým průzkumem, jež by posoudil výskyt cenných organismů, které by se v uvedené lokalitě mohly vyskytovat.


Jaro přichází, stromy se probouzejí, končí období vegetačního klidu! :) Více zde!

Jaro ve Vyškově!Třešně, javor mléč, sakura:)

IMG_8666 IMG_8674 IMG_8745

Juchů zeleň do měst po celém našem okrese, čtěte zde! a o plánech sázení na Prostějovsku zase zde :)


Ke kácení 38 vzrostlých stromů Marchanicích:

Dne 07.04.2016 převzal Zelený Vyškov rozhodnutí vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí. Tímto rozhodnutím kraj ruší a vrací k novému projednání, rozhodnutí Městského úřadu Vyškov, odboru životního prostředí, povolené kácení žadateli Bernhardu Peteru Holzerovi na pozemku č. 3488/147 k.ú. Vyškov Marchanice.
Krajský úřad v odůvodnění svého rozhodnutí konstatuje, že v odůvodnění Městského úřadu, OŽP postrádá posouzení závažnosti důvodu ke kácení. To je přitom potřebné, jelikož není nijak podrobně odůvodněna samotná žádost o kácení.
V poslední verzi nového územního plánu pak pozemek není určen k zemědělskému hospodaření, ale je zde z větší části vymezen jako krajinná zeleň, což je pás porostu na březích Marchanky, tvořící místní biokoridor, který je označen jako zeleň lesní; jediná stojící budova, v platném územním plánu není nijak neodlišená od zbytku pozemku, je zde již vedena jako plocha občanské vybavenosti. Z rozhodnutí ani ze žádosti, která mu předcházela, však nelze vyčíst, jaké záměry vedly žadatelek k podání žádosti o kácení, a ze skutkového stavu zjištěného Městským úřadem Vyškov, OŽP podle názoru Krajského úřadu není žádný závažný důvod ke kácení dřevin zřejmý. Krajský úřad rozhodnutí Městského úřadu Vyškov, OŽP ruší z důvodu rozporu s právními předpisy, a není tedy na místě podrobně zkoumat jeho věcnou správnost v rozsahu námitek uvedených v podaném odvolání.
Městský úřad Vyškov, OŽP by měl důsledně zjistit skutkový stav, zejména, zda je zde dán závažný důvod ke kácení, a to včetně souvislosti tohoto důvodu s aktuálním stavem a územního plánu.

DSC_6778


Stojí za to si přečít tento článek: Standardní strom = 191 ledniček.


Česká lípa je druhá v evropské soutěži! více zde

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Opět Ukliďme Vyškov!

logoSpolek Zelený Vyškov, děkuje všem účastníkům za jejich pomoc při druhém úklidu Vyškova, který proběhl v sobotu! Byly jste skvělí! Nasbírali jsme společnými silami celých 1 450 kg odpadu. Což je trochu i smutná zpráva, protože jsme uklízeli ve stejných lokalitách. Uklízelo se v okolí kovošrotu a podél kolejí směrem ke Smetanovým sadů, okolí rybníku Jandovka a u rybníka Kačence. Pro srovnání v roce 2015 jsme na stejných místech nasbírali 2630 kg komunálního odpadu a 1120kg pneumatik, letos 1450 kg. Každopádně velký dík všem účastníkům a společnosti Respono, a.s. za svoz a zpracování odpadu. Budeme se těšit zase za rok!

Spolek Zelený Vyškov

IMG_20160416_100831 IMG_20160416_103443 IMG_20160416_110721 IMG_20160416_121821 IMG_20160416_124447 IMG_20160416_131021

A je to tu! Opět budeme uklízet! A co vy přidáte se také? Přihlaste se na našem FB https://www.facebook.com/events/573632889478487/ nebo na http://www.uklidmecesko.cz/event/12015

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Dobré zprávy z vrbovkového mokřadu

Při monitoringu vrbovkového mokřadu ve Vyškově dne 28.2.2016 byl potvrzen výskyt populace Galantus nivalis (sněženka bílá nebo sněženka předjarní) . Čítá 1 větší a dva menší trsy, oproti 2015 kdy byla pozorována poprvé posun o ca 3 metry SZ do centra mokřadu.

Byl rovněž pozorován první výskyt Viscum album (jmelí bílé pravé) na jednom z cca 4 uschlých Populus x canadensis (topol kanadský).

jmelí

Rovněž byla nalezena ulita Pásovky keřové (Cepaea hortensis), což je běžný druh suchozemského plže s žlutou či naoranžovělou ulitou s hnědými pruhy. Řadí se do čeledi hlemýžďovití (Helicidae).

RNDr. Ivan Novotný

Rubriky: Nezařazené, Zeleň ve Vyškově | Napsat komentář