Kácení v Zámecké zahradě

Zelený Vyškov převzal písemnost, oznámení o zahájení  povolení kácení dřevin, kterou podala Správa majetku města Vyškova, p.o.

Jedná se o kácení habru a třech kusů lip srdčitých z důvodu špatného stavu.

S pokácením uvedených dřevin souhlasíme, ale požadujeme adekvátní náhradní výsadbu s následnou péčí. Ve výroku rozhodnutí požadujeme, aby kácení bylo provedeno v době vegetačního klidu (tj.listopad až březen).

Blíží se podzim a s ním i žádosti o kácení!

Dne 31.08.2018 převzal Zelený Vyškov, spolek oznámení o zahájení kácení 4 ks Borovic černých na ul. Albechtova, Vyškov. Jako důvod se uvádí, že se jedná o stromy, které svým stavem ohrožují majetek a zdraví osob a nebo snižují komfort bydlení v přilehlých bytových domech. Žádost je podána na základě podnětu občanů Městem Vyškov.

Z oznámení není zcela jasné, zda správním orgánem byly vyhodnoceny funkční, estetické a zdravotní důvody ke kácení. Zelený Vyškov, spolek se připojí jako účastník řízení. Oznámení si můžete přečíst zdeOznameni-Albrechtova


Dne 31.08.2018 převzal Zelený Vyškov, spolek oznámení o zahájení kácení 4 ks Líp velkolistých, 3 ks Douglaska tisolistá, 2 ks Bříza bílá, 1 ks Líska turecká,  v katastru obce Vyškov. Jako důvod se uvádí, že se jedná o stromy, které svým stavem ohrožují majetek a zdraví osob a nebo snižují komfort bydlení v přilehlých bytových domech. U některých jedinců se jedná o suché nebo silně poškozené dožívající jedince. Žádost je podána na základě podnětu občanů Městem Vyškov. Z oznámení není zcela jasné, zda správním orgánem byly vyhodnoceny funkční, estetické a zdravotní důvody ke kácení. Zelený Vyškov, spolek se připojí jako účastník řízení.  U obou oznámení je opakující se důvod žádosti. Oznámení k nahlédnutí zde. Oznameni_MV_55091.18_Vyskov