Vyškovský zpravodaj, červenec 2013

Koncepce rekonstrukce parku Smetanovy sady – polemika

Občanskou veřejnost zastupuje v debatách o koncepci rekonstrukce Smetanových sadů především Občanské sdružení Zelený Vyškov. O vyjádření k tomuto tématu jsme proto požádali předsedu sdružení Ivana Novotného.

Jak koncepci rekonstrukce vnímá Občanské sdružení Zelený Vyškov, v čem je podle vás zdařilá a jaké k ní naopak máte připomínky?  

Koncepce by podle nás znamenala významnou změnu celkového charakteru Smetanových sadů. Park charakteru zámeckých zahrad si zde lze obtížně představit. Nevidíme zde důvod pro vizuální i faktickou redukci zeleně. Není zde žádná dominanta typu zámku či kaple, není zde historicky daná žádoucí podoba parku, které by pro navrhované řešení svědčily. Naopak je zde řada přiléhajících komunikací, budov a sportovišť s jejich technickým zázemím, tím pádem mnoho rušivých faktorů, především hluk, prašnost. Proto navrhujeme hledat takové řešení, které množství zeleně a vzrostlých stromů zachová nebo zvýší.

Málokterým městem protéká řeka v pstruhovém pásmu, jakou řeka Haná je a kde všímavý člověk může pozorovat např. strakapoudy. Měli bychom na to být hrdí a přírodu pokud možno respektovat. Smetanovy sady vyžadují trvalou údržbu a péči a lze si jen obtížně představit, že by ji předložená koncepce zaručila. Považujeme za alarmující, že město předkládá pouze koncepci vzhledu parku, ale nedává k dispozici žádný plán nákladů okamžitých ani výhledových, a především tu není řešena otázka budoucí údržby.

Oceňujeme, že byl v lokalitě podrobně proveden dendrologický průzkum. V minimální míře je však v koncepci zohledněna návaznost centrální části Smetanových sadů na okolní stromové porosty. Jak jsem již naznačil, předkládaná koncepce výrazně zvýší potřebu údržby. Park zahradního typu totiž vyžaduje velké množství sezónních a periodických prací. Navíc, co se týče kvality péče o zeleň ve městě vůbec, ta podle nás dnes zdaleka není ideální.

Jaká konkrétní řešení v této lokalitě tedy do budoucna navrhujete?

Je třeba zdůraznit, že ozdravné řezy dřevin musí být prováděny průběžně, aby stromy zaručovaly bezpečnost návštěvníků. Navrhujeme v parku respektovat několik zón, z nichž jen jedna menší část v okolí pomníku Bedřicha Smetany bude mít “zahradní” charakter. Okrajové části parku (především přiléhající ke komunikacím) by měly být zahušťovány tak, aby tvořily ochranou obálku vůči hluku, prašnosti a negativním vizuálním dojmům.

Dále navrhujeme vytipovat místa, kde budou cíleně ponechávány kmeny poražených stromů, málo upravované keřové porosty a další prvky zeleně, které ve Smetanových sadech udrží, případně do nich vrátí příslušnou faunu, především ptactvo. Jak vidíme v okolních městech třeba v Rousínově, lze dřevěná torza vkusně umělecky zpracovat. Je třeba perspektivně zajistit propojení s nově založeným parkem a dětskými hřišti proti proudu prostřednictvím zeleně v areálu stadionů a tak budovat a udržovat kostru ekologické stability na březích řeky Hané. Již od splavu v Dědicích by mělo být postaráno o to, aby zde vysazené stromy byly postupně doplňovány další výsadbou stromů a staré stromy nahrazovány. Břehy Hané směrem od viaduktu k průtahu by měly pro návštěvníka navozovat pocit, že se blíží k parku.

Zásadní otázkou je řešení pohybu motorových vozidel.  Cílem je, podle našich představ, maximálně ho omezit a snížit podíl asfaltovaných cest. Výsadbou nízkých dřevin by měly být skryty betonové plochy, zdi atd. Obdobně akvapark by měl být zelení více zakrytý. Park by měl tedy primárně sloužit zdravému způsobu života pro současnou i příští generaci.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *