Fotogalerie

Ukliďme Vyškov 15. 9. 2018

  


 Sázení stromů ve Vyškově s panem premiérem dne 7.5.2016.


Fotoreportáž k akce Ukliďme Vyškov ze dne 16.4.2016!


Fotografie borovice biskupské z nemocničního parku ve Vyškově. Skupina šesti stromů je jednou z dominant parkového komplexu.
Najděte si ji! Napovíme Vám: cestou budete míjet kamennou ženu.
Více o tomto stromu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pinus_muricata

IMG_8532

Fotoreportáž z nemocničního parku, pravděpodobně nejrozsáhlejšího vyškovského, parkového komplexu navazujícího na Vrbovkový mokřad.

Členové sdružení Zelený Vyškov.

Smutný pohled na pokácené topoly u sportovišť.

Jak dopadlo kácení u Kačence, posuďte …

11. 5. 2014 se uskutečnil monitoringu zvířeny na lokalitě Vrbovkový mokřad u Vyškova. Zde je několik fotografií z akce. Průzkum byl velice úspěšný, byl zjištěn výskyt pěnice černohlavé, strnad zahradní, slavík,…

Kácení u vlakového nádraží.

Co napáchala ve Vyškově nedávná vichřice.

„Vrbovkový mokřad“. Periodické jezírko, travino-bylinná společenstva a vrbové porosty. Lokalita se nachází v katastru obce Vyškov za křižovatkou Vyškov/Letní pole/Drnovice.

Foto J. Buřival, I. Novotný

 

Loučení s létem v Nemojanech (Ekofarma na Hranáči).

Dlouze jsme se připravovali na poslední srpnového odpoledne roku dvoutisícíhotřináctého. Naše vzorově disciplinovaná společnost nepromarnila ani jedinou vteřinu z odpoledne jež elegantně připravily Helena z rodu Boudných a další dámy. Diskutovali jsme už za úvodního krátkého pochodu od hráze rybníka Chobota k farmě. Vzpomínalo se na loňské setkání, registrovali změny, pohyb daňčího stáda ladně navozoval atmosféru setkání. Majitel usedlosti nás přivítal a Ivan hledal slova, aby činnost našeho sdružení zasadil do rámce hnutí spřátelených skupin a vzorů pro naše snažení z Drnovic, Bučovic, Pozořic, Prostějova, bělokarpatského Slavkova a dalších obcí.

Pak už Jirka a Radek obezřetně ochutnali místní daňčí guláš a ani nemuseli palcem dolů naznačovat ostatním. Nevnímali jsme hrozivé mraky až dešťové provazy nás nechaly s pusami otevřenými na řáděním živlů jsa střechou dobře chráněni. Povídalo se o všem možném, recitovaly ukázky z připravované baladické sbírky. Probírali jsme „masivní“ výsadbu zeleně na Smetanově nábřeži a přilehlých ulicích, v centru, dvě stromořadí na hrázi rybníka Kačenec. V těchto lokalitách většina stromů uschla vzhledem k absenci jakékoliv následné péče v kombinaci s vyasfaltováním okolí a pochybnou kvalitou vysazovaných stromů. Za zimním stadionem směrem k Dědicím na travnaté ploše z letošní výsadba zatím uschly dva stromy a u několika dalších se k tomu schyluje. Článek na toto téma spolu s odpovědí na reakci pana starosty je toho času odeslaný do redakce Vyškovských novin.

Jakým způsobem nejefektivněji komunikovat na stránkách Zeleného Vyškova, co se děje v zákulisí vrhačů na stadionu, je smysluplné budování gumových povrchů na venkovních sportovištích a na dětském hřišti, dovolí nám počasí výlet k Marchance, jaká bude hymna našeho občanského sdružení, komunální politika i volby do parlamentu ČR, tyto a řada dalších témat nám nedávaly pokoje… Jednou větou: Moc se nám tam líbilo!

Fotografie aktuálního stavu Smetanova nábřeží po revitalizaci. Prohlédněte si, jak se daří stromům, které město tak pečlivě vysázelo. Jak starosta města uvedl pro Vyškovský deník (odkaz zde): „že město se v oblasti veřejné zeleně snaží a že jí v posledních letech výrazně přibylo“.

Roční období ve Smetanových sadech. Autor fotografií J. Holíček.

 

Prohlédněte si fotografie a obrázky Smetanových sadů s počátku dvacátého století.

 

Dne 12.6.2013 v 16.00 hod se uskutečnilo Odborem životního prostředí MěÚ Vyškově místní šetření za účelem posouzení žádosti o kácení dřevin u víceúčelových hřišť ve Smetanových sadech. I OS Zelený Vyškov vyslalo svého zástupce.

 

Dne 06.05.2013 se konala schůze Občanského sdružení Zelený Vyškov, za přítomnosti pozvaného pana poslance a předsedy ČSSD Mgr. Bohuslava Sobotky.

V srpnu roku 2012 se uskutečnilo přátelské posezení členů a příznivců občanského sdružení Zelený Vyškov v krásném prostředí farmy pana Pechala v Nemojanech.