Vydání povolení ke kácení dřevin VaK Vyškov

Zelený Vyškov převzal oznámení o kácení 14 borovic lesních a 2 smrků pichlavých, kdy žadatelem jsou Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Důvodem kácení je rozsáhlá přestavba areálu (knesl kynčl archtekti s.r.o.). Zelený Vyškov se připojil jako účastník řízení s tím, že souhlasí s rekonstrukcí stávajícího stavu, ale požadujeme, aby byly vysázeny i jehličnany, které produkují kyslík i v zimním období a nahradily by tak vzrostlé borovice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *