Žádost o kácení javorů jasanolistých

Zelený Vyškov, spolek obdržel písemnost   „Oznámení o zahájení správního řízení“, kde Správa majetku města Vyškov žádá o kácení 2 Javorů jasanolistých, z toho jeden dvojkmen, z důvodu rekonstrukce plotu. Žadatel nedoložil fotodokumentaci, pouze nákres, ze kterého nevyplývá, zda je kácení nutné.

Zelený Vyškov, spolek se připojil jako účastník řízení a žádá doložit do spisu fotodokumentaci zde

Rubriky: Nezařazené, Zeleň ve Vyškově | Napsat komentář

Správní řízení – jasan ztepilý

Městský úřad Vyškov, OŽP zahájilo správní řízení ve věci pokácení Jasanu ztepilého v počtu 1 ks o obvodu kmene 196 cm, kdy žadatelem o pokácení je Ing. Vincze a kde je jako důvod uveden, že strom je umístěn v trase zásobování „Retail u Kauflandu Vyškov“ žádost zde.

Rubriky: Nezařazené, Zeleň ve Vyškově | Napsat komentář