Marchanice

Zelený Vyškov dne 09.08.2018 převzal „Oznámení o zahájení správního řízení“ ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les – keřový porost o výměře 1282 m2. Žadatelem je firma DAVAL s.r.o. Jako důvod kácení je uvedena realizace „Územního rozhodnutí“ o umístění stavby Vyškov-Marchanice, lehká průmyslová zóna, inženýrské sítě.  Jedná se o zpřístupnění terénu pro realizaci a položení inženýrských sítí.

Zelený Vyškov, spolek se jako účastník řízení nepřipojil, neboť na uzemní plán odsouhlasili zastupitelé Města Vyškova jako průmyslovou zónu a je tedy vše v souladu s tímto územním plánem.

Zelený Vyškov, spolek se podivuje, kde všude průmyslová zóna už bude. Vyškov bude obklopen průmyslovou zónou, takže realizace výstavby pro mladé rodiny, popřípadě realizace náhradní výsadby zeleně a realizace odpočinkových zón pro maminky s dětmi a pro starší lidi, nezbylo v územním plánu místo. V souvislosti s přílivem horkého vzduchu i v dalších letech to bude pro občany velmi náročné najít místo pro odpočinek ve stínu stromů. Ohrožena je světelným smogem i vyškovská hvězdárna. 

Lokalita Marchanice je ekologicky velmi cenné území. Vyhlášení takovéto změny územního plánu by mělo předcházet provedení biologického průzkumu. Minimálně botanického a ornitologického. Hrozí nevratné škody na přírodním prostředí.

Z toho důvodu, jsme podali žádost dle zákona o svobodném přístupu k poskytování informací, požádali Městský úřad Vyškov, o předložení biologického nebo botanického průzkumu či ornitologického průzkumu specializovanou ekologickou firmou, který by vyloučil nevratné škody na přírodním prostředí.  O dalším průběhu vás budeme informovat!

Další informace si můžete přečíst na tomto odkazu, článek z Vyškovských novin.

Co je nového?

Krátký rozhovor poskytnutý naším statutárním zástupcem RNDr. Ivanem Novotným pro Rovnost. SKM_4050180720115400

Zde si můžete zase přečíst Rozhovor týdne pro Vyškovský deník, taktéž s naším zástupcem.SKM_4050180810120400


Vedro, vedro, sucho ve městech. Článek zde. Možná by stálo za to se inspirovat v zahraničí. Třeba jako to dělají v Singapuru. Zde naleznete pěkný způsob práce se zelení ve městě.

Za zmínku také stojí toto video na aktuálně.cz, o Indovi který sázel stromy!

Zde naleznete video s odborníkem na krajinu, opět k tématu sucha pro Aktuálně.cz

Vraťte potokům volnost a vrátí se i deště. rozhovor s hydrologem na Novinky.cz zde


Fotoreport z výpravy na národní přírodní rezervaci Větrníky (Lysovice)

 

  

Pozvánka na neděli!

Report z bádání na lokalitě Mechovkový útes:


Zelený Vyškov,  převzal písemnost „Oznámení o zahájení správní řízení“ ve věci kácení 1 ks Břízy bílé,o obvodu kmene 130 cm. Žadatelem je občané, kteří jsou vlastníky pozemku p.č. 359/3 k.ú. Vyškov. V žádosti se uvádí, že jde o starý strom zasahující na hranici pozemku, kde bude stát garáž. Hrozí poškození od padajících  větví.

Zelený Vyškov, spolek se ke správnímu řízení ve věci nepřipojí, neboť jde o soukromý pozemek fyzických osob a jejich zdůvodnění je dostačující.


Jak se vám zamlouvá průběh II. etapy revitalizace sídliště Dukelská? Některé plevely  už přerůstají vysazené keře a jalovce.  Jeden stromek uschl. Tak nějak vyhozené peníze, když zeleň neplní svoji funkci.


Životní prostředí to jsou i lesy a voda. přečtěte si zajímavé články!

Absolutní selhání ministerstva zemědělství, ignoruje plošné hynutí našich lesů

Kvalita vody klesá


Unikátní kos ve Vyškově. Nepotkal jej někdo?