Kácení v Zámecké zahradě

Zelený Vyškov převzal písemnost, oznámení o zahájení  povolení kácení dřevin, kterou podala Správa majetku města Vyškova, p.o.

Jedná se o kácení habru a třech kusů lip srdčitých z důvodu špatného stavu.

S pokácením uvedených dřevin souhlasíme, ale požadujeme adekvátní náhradní výsadbu s následnou péčí. Ve výroku rozhodnutí požadujeme, aby kácení bylo provedeno v době vegetačního klidu (tj.listopad až březen).