Blíží se podzim a s ním i žádosti o kácení!

Dne 31.08.2018 převzal Zelený Vyškov, spolek oznámení o zahájení kácení 4 ks Borovic černých na ul. Albechtova, Vyškov. Jako důvod se uvádí, že se jedná o stromy, které svým stavem ohrožují majetek a zdraví osob a nebo snižují komfort bydlení v přilehlých bytových domech. Žádost je podána na základě podnětu občanů Městem Vyškov.

Z oznámení není zcela jasné, zda správním orgánem byly vyhodnoceny funkční, estetické a zdravotní důvody ke kácení. Zelený Vyškov, spolek se připojí jako účastník řízení. Oznámení si můžete přečíst zdeOznameni-Albrechtova


Dne 31.08.2018 převzal Zelený Vyškov, spolek oznámení o zahájení kácení 4 ks Líp velkolistých, 3 ks Douglaska tisolistá, 2 ks Bříza bílá, 1 ks Líska turecká,  v katastru obce Vyškov. Jako důvod se uvádí, že se jedná o stromy, které svým stavem ohrožují majetek a zdraví osob a nebo snižují komfort bydlení v přilehlých bytových domech. U některých jedinců se jedná o suché nebo silně poškozené dožívající jedince. Žádost je podána na základě podnětu občanů Městem Vyškov. Z oznámení není zcela jasné, zda správním orgánem byly vyhodnoceny funkční, estetické a zdravotní důvody ke kácení. Zelený Vyškov, spolek se připojí jako účastník řízení.  U obou oznámení je opakující se důvod žádosti. Oznámení k nahlédnutí zde. Oznameni_MV_55091.18_Vyskov

 

Marchanice

Zelený Vyškov dne 09.08.2018 převzal „Oznámení o zahájení správního řízení“ ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les – keřový porost o výměře 1282 m2. Žadatelem je firma DAVAL s.r.o. Jako důvod kácení je uvedena realizace „Územního rozhodnutí“ o umístění stavby Vyškov-Marchanice, lehká průmyslová zóna, inženýrské sítě.  Jedná se o zpřístupnění terénu pro realizaci a položení inženýrských sítí.

Zelený Vyškov, spolek se jako účastník řízení nepřipojil, neboť na uzemní plán odsouhlasili zastupitelé Města Vyškova jako průmyslovou zónu a je tedy vše v souladu s tímto územním plánem.

Zelený Vyškov, spolek se podivuje, kde všude průmyslová zóna už bude. Vyškov bude obklopen průmyslovou zónou, takže realizace výstavby pro mladé rodiny, popřípadě realizace náhradní výsadby zeleně a realizace odpočinkových zón pro maminky s dětmi a pro starší lidi, nezbylo v územním plánu místo. V souvislosti s přílivem horkého vzduchu i v dalších letech to bude pro občany velmi náročné najít místo pro odpočinek ve stínu stromů. Ohrožena je světelným smogem i vyškovská hvězdárna. 

Lokalita Marchanice je ekologicky velmi cenné území. Vyhlášení takovéto změny územního plánu by mělo předcházet provedení biologického průzkumu. Minimálně botanického a ornitologického. Hrozí nevratné škody na přírodním prostředí.

Z toho důvodu, jsme podali žádost dle zákona o svobodném přístupu k poskytování informací, požádali Městský úřad Vyškov, o předložení biologického nebo botanického průzkumu či ornitologického průzkumu specializovanou ekologickou firmou, který by vyloučil nevratné škody na přírodním prostředí.  O dalším průběhu vás budeme informovat!

Další informace si můžete přečíst na tomto odkazu, článek z Vyškovských novin.