Oznámení o zahájení kácení dřevin: listopad 2017 – duben 2018

Zelený Vyškov, spolek převzal od Městského úřadu Vyškov, odboru životního prostředí následující oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin za období – listopad 2017 – duben 2018:

Třešeň 2 ks, obvod kmene ve výšce 1,3 m 120 cm a keřového porostu 85 m2 a 115 m2 p.č. 3709/5 a 3705/24 Vyškov , kdy je žadatelem Město Vyškov– důvodem ke kácení je realizace stavby – zpevnění polní cesty Hamiltony.

Smrk ztepilý, 1 ks, obvod kmene ve výšce 1,3 m 119 cm, p.č. 11/1 Dědice, kdy je žadatelem Pitela Miroslav, Vyškov– důvodem ke kácení je možnost pádu na nemovitost, nakloněný.

Smrk ztepilý, 2 ks, obvod kmene ve výšce 1,3 m 94 a 135 cm a Borovice obvod kmene ve výšce 1,3 m 144 cm  , p.č. 3397/1 Vyškov, kdy je žadatelem Provalil Miloš, Vyškov – důvodem ke kácení je, že jsou staré a začínají ohrožovat stavby na pozemku.

Smrk ztepilý, 1 ks, obvod kmene ve výšce 1,3 m 150cm, p.č. 11/1 Dědice, kdy je žadatelem Wognitsch Milan a Hana, Vyškov – důvodem ke kácení je že smrk ohrožuje oplocení domu a kolemjdoucí občany.

Smrk pichlavý a smrk ztepilý, 1 ks, obvod kmene ve výšce 1,3 m 112 a 114 cm, p.č. 1520/242 Vyškov, kdy je žadatelem Ing. Petra Svobodová, Vyškov – důvodem ke kácení je narušují statiku domu i sousedního domu, včetně rozvodných skříní elektro. Na pozemku bude majiteli provedena náhradní výsadba okrasných stromů s disainersky upravenou skalkou. 

Olše lepkavá, 3 ks, obvod kmene ve výšce 1,3 m 120, 180 a 120, p.č. 3993/35 Dědice, kdy je žadatelem Povodí Moravy– důvodem ke kácení je realizace stavby – zpevnění polní cesty Hamiltony.

Javor mléč a Jasan zteplý,  obvod kmene ve výšce 1,3 m 160 a 190 cm, p.č. 150/1 Dědice, kdy je žadatelem Marie Doležalová, Vyškov– důvodem ke kácení , že bouřka poškodila jeden ze stromů a odborný pracovník na kácení ve výškách, uvedl, že strom je již velmi starý a nemocný a měl by být pokácen, stejně jako strom sousední. Stromy pocházejí okolo roku 1931.

Akát 2 ks,  obvod kmene ve výšce 1,3 m 105 a 150 cm, p.č. 3705/16 Dědice, kdy je žadatelem AGROS Vyškov – důvodem ke kácení je realizace stavby – zpevnění polní cesty Hamiltony.

Bříza bílá,  obvod kmene ve výšce 1,3 m 95 cm, p.č. 612/2 Dědice, kdy je žadatelem bytový dům Hybešova 580/26 Vyškov  – důvodem ke kácení je realizace stavby – stojí osamoceně na zelené ploše uprostřed dvora, vrchní větve osychají a je nebezpečí zlomení. Náhradní výsadbu již provedena ve dvoře, a to jehličnany a keři.

K těmto uvedeným oznámením se nebudeme připojovat jsme se nepřipojili jako účastníci řízení. Jsme rádi, že někteří žadatelé provádí náhradní výsadbu.


Zelený Vyškov, spolek převzal  písemnost od Městského úřadu Vyškov, OŽP, ve kterém oznamuje zahájení správního řízení o kácení  2 ks Bříz bílých na ul. Dukelská a kde ve vnitrobloku rostou. Máme za to, že správní orgán musí dle zákona  tvrzení obyvatel prověřit a prokázat, že tyto břízy ohrožují bezpečnost obyvatel či majetku.

Zelený Vyškov, spolek převzal písemnost od Městského úřadu Vyškov, OŽP, ve kterém oznamuje zahájení správního řízení o kácení  9 ks Bříz bílých a 1 ks Borovice lesní na stezce Dědice kolem toku řeky Hané.  Máme za to, že správní orgán musí dle zákona prokázat, že tyto břízy ohrožují bezpečnost obyvatel či majetku, zda není možné je bezpečnostním řezem zmladit. Odbor životního prostředí se má především o dřeviny starat tak, aby jsme zachovali přírodu budoucím generacím.

K těmto správním řízením jsme se připojili jako účastníci řízení.


Zelený Vyškov, spolek převzal oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin, kde žadatelem je Město Vyškov,: 3 ks Javor mléčobvod kmene ve výšce 1,3m 117 až 125 cm p.č. 313/105 a p.č. 3448/1 PK 313/1, katastrální území Vyškov, 1 ks Bříza bílá obvod méně ve výšce 1,3m 126 cm p.č. 3686/2 katastrální území Vyškov , 1 ks Lípa malolistá obvod kmene ve výšce 1,3m 190 cm p.č. 1078 katastrální území Vyškov, 1 ks Jírovec maďal obvod kmene ve výšce 1,3m 115 cm p.č. 3991/17 katastrální území  Dědice u Vyškova. Dva kusy Javorů mléč se nachází na ul. Sportovní, třetí se nachází na ul. Sochorova, Bříza a Lípa malolistá se nachází na ul. Tyršova, Jírovec maďal se nachází na ul. Jízdárenská. Jako důvod kácení se uvádí, že se jedná o téměř suché stromy, které svým stavem ohrožují zdraví osob. Jírovec maďal roste pod vedením nízkého napětí a je deformován ořezy a nemá perspektivu růstu.

Žadatelem je Římskokatolická farnost, Vyškov-Dědice, specifikace dřevin: 1 ks Jedle ojíněná, obvod kmene ve výšce 1,3m 146 cm a Douglaska tisolistá ve výšce 1,3m 136 cm p.č. 146/1, katastrální území Dědice u Vyškova. Jako důvod kácení je uvedena u Jedle mrazová prasklina a u Douglasky je uveden důvod, že roste pod elektrickým vedením. Oba stromy rostou u kostela v Dědicích. Za každý strom bude vysazen jiný jehličnan. Chválíme :-).

Žadatelem je Město Vyškov, specifikace dřevin: 1 ks Borovice lesní obvod kmene ve výšce 1,3m 101 cm a Modřín evropský ve výšce 1,3m 92 cm  a Borovice černá ve výšce 1,3m 110 cm  p.č. 313/74 a 313/105, katastrální území Vyškov. Jako důvod kácení je uvedeno, že se jedná o stromy, které ohrožují majetek a zdraví osob nebo snižují komfort v při bydlení v bytových domech. Žádost je podána na základě podnětů občanů.

Žadatelem je Aleš Musil, Vyškov, jako zástupce ve správním řízení, specifikace dřevin: 4 ks Borovice douglaska obvod  kmene ve výšce 1,3m 105 – 145 cm  p.č. 697/1  katastrální území Vyškov. Uvedené dřeviny rostou na ul. Trpínky. Jako důvod kácení je uvedeno, že se jedná o stromy, zmohutněly, začínají ohrožovat zdraví a majetek obyvatel, zejména v době silných poryvů větrů. Jsou situovány na hraně, kde je jejich vyvrácení velmi pravděpodobné. Některé stromy jsou znatelně polosuché a odpadávají větve.

Zelený Vyškov, spolek, jako účastník řízení  požadoval ve všech případech, kromě Římskokatolické farnosti (náhradní výsadbu provede sama) adekvátní náhradní výsadbu. Zelený Vyškov podal žádost na ČIŽP v Brně o následnou kontrolu provádění náhradní výsadby Městem Vyškov.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zeleň ve Vyškově a jeho autorem je web188. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *